• Orientat a millorar l'experiència d'autogestió
  • Orientat a millorar l'experiència del pacient

Institut
per a una salut
més humana.

A l’Institut Concora ens ocupem del benestar dels professionals de la salut des d’una perspectiva global. Incorporem la mirada cap al pacient per entendre la complexitat d’emmalaltir i alhora la necessitat d’autogestió emocional dels professionals.

La intel·ligència emocional i l’habilitat empàtica són la base de la trobada amb el pacient i la base del benestar amb un mateix. Sense elles no podem oferir una qualitat assistencial òptima, ja que per cuidar i acompanyar algú altre prèviament necessitem contactar amb el nostre benestar i activar eines que ho facin possible.

L’autoconsciència, l’automonitoratge, l’autoregulació i l’autogestió són necessaris per aconseguir una relació empàtica, que promogui l’escolta activa i enforteixi l’enllaç terapèutic amb el pacient.

Coneix els nostres programes i tallers formatius i aconsegueix una visió global de la salut i de la qualitat de vida humana.

Cuidem i acompanyem
els professionals de la salut.
Fomentem la salut integral
i el benestar propi.
Facilitem eines pràctiques per a l'autocura i la relació amb els altres.